Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej
Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej
 
Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej
 

 

Oferta zakładu w zakresie badań i ekspertyz

 

 
  • rozpoznanie metodami sejsmicznymi i elektrooporowymi płytkiej budowy geologicznej do głębokości kilkudziesięciu metrów;

  • wykrywanie pustek, nieciągłości, stref osłabienia masywów skalnych na obszarach eksploatacji górniczej;

  • rozpoznanie metodami geofizycznymi dróg migracji zanieczyszczeń w ośrodku geologicznym;

  • określanie metodami geofizycznymi kierunków spękań masywów skalnych niedostępnych bezpośrednim obserwacjom;

  • pomiary promieniotwórczości naturalnej "in situ" oraz w próbkach laboratoryjnych.

 

 

 
Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej
Strona Zakładu Geofizyki Stosowanej